CHECK YOUR SIX

Kasvata tilannetietoisuuttasi

Check your six” on hävittäjälentäjien fraasi, joka tarkoittaa tilannetietoisuuden ulottamista myös taaksesi, “kello kuuteen.” Meille tämä ei tarkoita vain selustan tarkastamista, vaan tilannetietoisuus turvallisuuden tilasta ja uhkista syntyy prosessien ja toiminnan tarkastelusta 360 asteen sektorissa. Toimintaa on arvioitava kaikista eri suunnista, ei vain siitä itsestään selvimmästä, joka on näkyvillä.

Be a good wingman, check your six!

Turvallisuuden parantaminen ilmailun opeilla

Check your six -ohjelmassa tunnistamme kanssanne operatiiviseen toimintaanne kohdistuvat uhat. Autamme teitä rakentamaan turvallisuuspolitiikan ja -dokumentit yhteisöllenne tai yrityksellenne, arvioimme koulutustarpeen sekä koulutamme käytännöt työntekijöillenne. Positiivisen turvallisuuskulttuurin sekä raportoinnin kautta autamme teitä oppimaan kokemuksista. Ohjelmalla parannamme yhdessä työssä jaksamista, työtehoa ja tuottavuutta sekä vähennämme poissaoloja.

Kun prosessi on käyty läpi, emme suinkaan häviä mihinkään, vaan halutessanne laadimme teille seurantajärjestelmän ja arvioimme tarvetta prosessien kehittämiselle ja jatkokoulutuksille, sekä toteutamme ne.

Lentäminen on maailman turvallisin liikkumismuoto, eikä suotta. Turvallisuutta on rakennettu ilmailualalla vuosikymmeniä. Nyt me tuomme parhaiksi havaitut käytännöt turvallisuuden kehittämisestä kaikille toimialoille.

Aloittakaa turvallisuuskulttuurin rakentaminen, evaluointi ja seuranta kanssamme.

Turvallisuuskulttuurin merkitys

Positiivisen turvallisuuskulttuurin kehittäminen avoimessa ja raportointiin kannustavassa työympäristössä palvelee koko organisaation etua työhyvinvoinnin ja tuottavuuden paranemisena. Henkilöstön kouluttaminen on turvallisuuden toinen kulmakivi. Koulutuksissa hyödynnämme lentäjien ylläpitokoulutuksissa käytettävää kokemuspohjaisen koulutuksen menetelmää, ja ydintaitoja vahvistamalla parannamme työntekijöiden resilienssiä, eli kykyä toipua ennalta-arvaamattomista tilanteista.

Check your six – ohjelmassamme olemme tuoneet parhaat käytännöt sotilas- ja siviili-ilmailusta tutuista turvallisuuskäytänteistä ja tehneet niistä eri yhteisöihin kunkin toimialan mukaan skaalattavan turvallisuuden arviointi- ja koulutusohjelman. Autamme sinua tunnistamaan guidelines for operational planning – menetelmää mukaillen yhteisösi toiminnan kulmakivet ja suojattavat toiminnot, jo vallitsevat hyvät käytännöt sekä kehittämistarpeet. Laadimme kanssasi tarvittavat ohjeistukset ja koulutamme ne yhteisösi henkilöstölle kullekin hänen toimintatasonsa edellyttämällä tavalla.