PALVELUT

Turvallisuussuunnittelu

Tuotamme pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat tapahtumiin, yrityksille, taloyhtiöille ja muille tarvitsijoille. Suunnitelmien laadintaan kuuluu niiden kouluttaminen asianosaisille.

Tapauskohtainen riskiarvio ja turvallisuussuunnitelman laatiminen on tarpeellista, jos mihin tahansa yksittäiseen tapahtumaan liittyy kohonnut riski. Tyypillisiä esimerkkejä ovat mm. matkustaminen kohonneen riskin alueelle tai arvokkaan omaisuuden kuljettaminen.

Tuotamme palvelut avaimet käteen -periaatteella.

Organisaatioiden turvallisuuskulttuuri

Organisaation sisäisen turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin analysointi ja parantaminen.

Positiivinen turvallisuuskulttuuri tuo yritykseen toimintavarmuutta ja parantaa työviihtyvyyttä. Sairauspoissaolojen väheneminen näkyy suoraan yhtiön kulurakenteessa, ja positiivinen ilmapiiri lisää halukkuutta työnantajana.

Tapahtumaturvallisuus

Yleisötilaisuuksien turvallisuussuunnittelu ja järjestyksenvalvonta valmiiksi paketeiksi muotoiltuna.

Toteutamme esim. lavaturvallisuuden, kulunvalvonnan ja toimintaryhmät valmiina johdettuina kokonaisuuksina.