YRITYS

Laaja osaamispohja

Yrityksemme johdossa yhdistyy usean eri alan turvallisuusosaaminen. Saadut koulutukset ja kokemukset opetus- ja koulutustyöstä, pelastustoimesta sekä sotilas- ja siviili-ilmailusta antavat monipuolisen näkemyksen turvallisuuden rakentamiselle. Aina yksittäisestä henkilöstä koko organisaatioon saakka.

Tähtäimessä turvallisuuskulttuurin parantaminen 

Turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi, kehittäminen kannattaa aloittaa heti. Organisaation sisällä hyvä turvallisuuskulttuuri on oikeudenmukainen, ja keskittyy syiden korjaamiseen, ei syyllisten etsimiseen.

Työturvallisuus on sekä työnantajan, että -tekijän etu.

Hyvällä turvallisuuskulttuurilla parannetaan työhyvinvointia, ja tätä kautta vähennetään mm. sairauspoissaoloja.